loader img
Top

Rys Historyczny Parafii

W XII wieku rycerz Gaszo w tutejszych lasach, założył folwark. Po raz pierwszy Gaszowice zostają wymienione w spisie katedry wrocławskiej, wśród wsi składających dziesięcinę na rzecz sióstr Norbertanek w Rybniku. Od XIV w. wieś należała do panów w Raszczycach, a w 1603r. przechodzi na własność sióstr Dominikanek w Raciborzu. Rząd pruski w 1810r. odebrał majątek zakonnicom i oddał księciu heskiemu, ten sprzedał go kapitanowi Prohasce. Wieś wtedy liczyła: 1 dwór, 50 domów, 2 młyny, oraz 283 mieszkańców. Po śmierci Prohaski folwark z zamkiem przechodzi w ręce Hübnera i Taneizera, który w roku 1900 sprzedaje cały majątek Spazierowi. Od roku 1917 ostatnim właścicielem jest Maksymilian Reinecki. Po wielkim pożarze zabudowań w noc sylwestrową 1917/1918 zaczyna sprzedawać majątek. Resztę nie rozparcelowanego gruntu wraz zabudowaniami dworskimi zakupił Fritz Wasner, który ginie podczas powstania w 1921 r. Od jego spadkobierców Gmina w 1922 r. zakupuje resztę dóbr pod budowę kościoła.

Kiedy Gaszowice pojawiły się na mapie Śląska przypisano je do parafii św. Małgorzaty w Lyskach. Na wspólne modlitwy, ludność zbierała się w miejscowej kaplicy. Pierwotna kaplica była drewniana, ale w 1911 r. na tym samym miejscu powstała obecna kaplica murowana pod wezwaniem św. Jana Nepomucena.

Dopiero 06.01.1927r. za poparciem ks. T. Reginka, proboszcza kościoła MB Bolesnej w Rybniku, i za zgodą ks. P. Kuczki, proboszcza z Lysek, powołano komitet budowy kościoła, w skład którego wszedł ks. Ryszard Broda, ówczesny wikary kościoła MB Bolesnej w Rybniku, który zostaje mianowany proboszczem parafii i budowniczym kościoła pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Gaszowicach.

Budowę rozpoczęto już w luty 1927, od przebudowy zamku na prezbiterium i mieszkanie dla kapłana, oraz budowę nawy głównej z wieżą, na której 14 września zostaje zainstalowany metalowy krzyż.

Przy budowie z pełnym zapałem uczestniczyli wszyscy mieszkańcy Gaszowic, Piec i Szczerbic, wspierając również finansowo, pomimo panującego wielkiego bezrobocia.

W niedzielę 20.11.1927 r., Wikariusz Generalny Diecezji Katowickiej ks. infułat W. Kasperlik dokonał poświęcenia kościoła, sprawując ofiarę Mszy św. na prowizorycznym ołtarzu.

Zdjęcie Gość Niedzielny wydanie z 1927r.


Wcześniej, we wrześniu tegoż roku, na obszarze 2 mórg utworzono i poświęcono cmentarz parafialny.

W następnym roku zakupiono ołtarz główny, dłuta P. Kaisera z Rybnika. W cztery lata później, ten sam rzeźbiarz wykonał ołtarz św. Barbary. Drugi boczny ołtarz NMP, wykonał w 1935 miejscowy rzeźbiarz Wolnik.

W tym samym roku 1935 do kościoła zostaje podarowana fisharmonia, a już w styczniu 1936, organista Wł. Dworaczek tworzy chór parafialny.

Z ludwisarni Szwabe z Białej 1930 r. zakupiono trzy dzwony, o imionach Urban, Maria i Józef. Niezadługo roznosił się ich głos, bo w 1942 r. zostały zabrane przez okupanta. Na prośbę proboszcza, egzekutor zabrał sygnaturkę zamiast najmniejszego dzwonu Józef, który bije nam do dziś. Nowe dwa dzwony, już po wojnie zakupiono i poświęcono w roku 1957.

W czasie działań wojennych kościół uległ uszkodzeniom, duża wieża całkowicie zwalona. Odbudowano ją o nieco innym kształcie w 1946 roku. Z barbórkowej ofiary górników 1959 r. w firmie Kuźnik z Rybnika, zamówiono organy, które ubogacają piękny śpiew wiernych.

Lata 1961 i 1962 to generalny remont kościoła wraz z wymianą ławek oraz przebudową otoczenia kościoła.

W lipcu 1967r. do parafii przybywają Siostry Salwatorianki, a 8 grudnia następuje poświęcenie ich domu zakonnego. Prowadzą katechizację dzieci, pracują jako pielęgniarki i dbają o wystrój kościoła.

Pod koniec stycznia 1968 r. ks. Albert Büchler wyjeżdża na misje do Indonezji, po powrocie, pomaga w pracy duszpasterskiej w parafiach Gaszowice i Szczerbice.

30 maja 1976 roku, wielkim przeżyciem duchowym dla parafii jest peregrynacja Matki Boskiej Częstochowskiej, w postaci ram, gdyż Obraz został uwięziony przez władze komunistyczne na Jasnej Górze.

Istniejący cmentarz staje się za ciasny, następuje jego powiększenie i budowa w 1983 r. kaplicy przedpogrzebowej.

W roku 1984 wieś Szczerbice, przystępuje do budowy kościoła, 15 marca 1985 następuje erygowanie nowo utworzonej parafii i nominacja na proboszcza ks. Jana Henczla, wikarego w Gaszowicach. Z tym też momentem parafia gaszowicka traci wikariusza. Przez następnych pięć lat, Proboszczowi w pracy duszpasterskiej pomagali klerycy i diakoni odbywający w parafii staż duszpasterski. Wielką pomocą służył przebywający w na emeryturze w rodzinnym domu ks. Arnold Woźnica.