loader img
Top

Powołania w parafii

Kapłani pochodzący z parafii

+ ks. Granieczny Sylwester OMI 1938 r.
+ ks. Francus Emanuel 1947 r.
+ ks. Biichler Albert SCJ 1949 r.
+ ks. Woźnica Arnold 1951 r.
ks. Janyga Arkadiusz 1962 r.
ks. Cyran Czesław 1962 r.
ks. Niewrzoł Joachim 1963 r.
+ ks. Bombik Jan 1977 r.
ks. Mrozek Tomasz 2000r.
ks. Kuczera Franciszek OMI 2001 r.

Wstąpili do klasztoru

+ s. Norberta Pypeć 1913 r. Austria
+ s. Sibillina Pypeć 1915 r. Austria
+ s. Maria Sirina Lepiarczyk 1916 r. użebniczki + s.
+ Chrysantka Pypeć 1918 r. Austria
+ s. Agata Durczok 1920 r. Austria
+ s. Pastorella Durczok 1921 r. Austria
+ s. Małgorzata Widburga Lepiarczyk 1922 r. Austria
+ s. Klara Biichler 1932 r. Austria
+ br. Dydak August Tomiczek 1931 r. Kapucyn
+ s. Anna Biichler 1934 r. Austria
s. Maria Mrozek 1988 r. Salezjanki
s. Maria Ave (Anna Porwoł) - Sercanka
s. Maria Jona (Franciszka Porwoł) - Sercanka