loader img
Top

Sakramenty

Chrzest


Sakramentu chrztu udzielany jest w czasie Mszy chrzcielnej w ostatnią sobotę miesiąca. Rodzice pragnący przez chrzest włączyć swoje dziecko do wspólnoty Kościoła winni zgłosić się do Kancelarii Parafialnej na 2 tygodnie przed planowaną datą chrztu z oryginałem metryki urodzenia dziecka.

Rodzicem chrzestnym może być katolik ochrzczony i bierzmowany, który ukończył 16 rok życia i prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić.

Chrzestnym nie może być osoba żyjąca w niesakramentalnym związku małżeńskim.

Nauka przedchrzcielna odbywa się w piątek poprzedzający dzień udzielania chrztu o godzinie 18.30

 

 

Namaszczenie Chorych

 

Sakramentu chorych udziela się na każde życzenie osoby, która takiego umocnienia potrzebuje. Tego sakramentu należy udzielić wiernym, których życie jest zagrożone z powodu choroby lub podeszłego wieku.

Sakrament ten można powtarzać, jeśli chory po przyjęciu namaszczenia wyzdrowiał i ponownie zachorował albo w czasie trwania tej samej choroby nastąpiło poważne pogorszenie.

Chorym, którzy stracili przytomność lub używanie rozumu, można udzielić sakramentu, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że jako wierzący prosiliby o to, gdyby byli przytomni.

 

 

Małżeństwo

 

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni się zgłosić do Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia sakramentu małżeństwa. Powinni ze sobą zabrać:

  • dowody osobiste
  • świadectwa chrztu (wystawione nie wcześniej niż przed trzema miesiącami)
  • świadectwa ukończenia katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej
  • świadectwa ukończenia Katechumenatu Przedmałżeńskiego (w przypadku nieukończonej katechizacji w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej)
  • pamiątkę bierzmowania (gdy daty bierzmowania nie ma zaznaczonej na świadectwie chrztu)
  • zaświadczenie o udziale w Naukach Przedślubnych
  • zaświadczenie o wizycie w Poradni Życia Rodzinnego
  • zaświadczenie o udziale w Dniu Skupienia dla Narzeczonych
  • należy również znać datę przyjęcia I Komunii św.
  • Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, jeśli ślub ma być ślubem tzw. Konkordatowym. Jest ono ważne przez 3 miesiące

 

 

Bierzmowanie

Sakramentu bierzmowania udzielany jest zasadniczo młodzieży kończącej naukę w gimnazjum. Dorośli, którzy nie przyjęli jeszcze tego sakramentu, a pragnęli by to uczynić winni zgłosić się do proboszcza.

 

 

Kancelaria czynna jest po każdej Mszy, oprócz niedziel i świąt.